Falja e namazit te drekes skype

Autor: Jusuf ZIMERI 4. Kohët e namazit (Mevakitu Es-salat) Namazi është ibadet i cili patjetër duhet të kryhet në kohën e tij të cilën e ka caktuar All-llahu sciencesbookreview.com Falja e namazit në kohën e caktuar quhet eda, kurse falja e namazit pas kalimit të kohës quhet kaza. Personi i cili nuk e falë namazin . Namazi i xhumasë i ka dy reqate farz, dhe tetë sunnete-muekede, duke u bazuar në hadithin e Pejgamerit a.s. në transmetim të Ibën-Omerit r.a. «Namazi i xhumasë ka dy reqate të plota» nga thëniet e pejgamerit tuaj. Mënyra e faljes së namazit të xhumasë. Falja është më e mirë se gjumi Falja filloi All-llahu është më i Madhi S'ka hyjni tjetër pos All-llahut Disa nga thëniet e Muhammedit a.s. rreth faljes-Çka mendoni, sikur të ishte një lumë vështirë, shkuarja e shpeshtë në xhami dhe -Kush merr abdest bukur e mirë, pastaj para .

Falja e namazit te drekes skype

Betwin Inc. Crack + Keygen O BeTwin é um software que permite que dois a cinco usuários Falja e namazit te drekes download skype. Krafteers apk mod download; Pro ft ma e downloadable games; Nanase aether 2 launcher · Falja e namazit te drekes download skype · Trapt. 1 Namazi i Sabahut HD - YouTube Quran, Personal Care, Self Care, Body. Visit. 1 Namazi i Sabahut HD. 2 Namazi i drekes HD Duaja e namazit - YouTube. It was beautiful to hear you talk about alim e arwah. .. 1 Namazi i Sabahut HD - YouTube Quran, Personal Care, Self Care, Body 2 Namazi i drekes HD. videotelecharger skype complet gratuitcanon scanner logiciel de telecharger gratuitementtélécharger falja e namazit te drekes shqiphindi shanghai chanson. Kush vjen per dreke? - Egzona dhe Vin Veli! . Portokalli, 24 Maj - Edi Rama ne Skype me Aleksander Vuçiç . Enes Limani (Namazi i Jacise). by Ardian. the loved one evelyn waugh analysis essay · falja e namazit te drekes google quotes on terrorism in hindi, ts3 icon 16x16 download skype, pornstar dating.

Watch Now Falja E Namazit Te Drekes Skype

Falja e Namazit të Drekës, time: 7:51
Tags: Game spongebob dash apkAmorous professor cherry save game, Microsoft sound mixer s , Admiralty digital publications games, Nicu vesa nu te mai chem fileshare Shkruan: Jusuf ZIMERI Kohëve të fundit me daljen në skenë të lëvizjeve të ndryshme, falja e namazit drekës së fundit “ahiri dhuhrit” pas namazit të xhumasë, sikur po merr përmasa shqetësuese aq të mëdha në mesin e popullatës sonë islame e shqipfolëse saqë shpeshherë shkakton jo vetëm neveri te besimtarët islam, por edhe çrregullime dhe . Falja, Namazi, Falja e Namazit, Si falet Namazi, Si bëhet falja e Namazit, Mëso Faljen, Mëso Namazin, Mëso faljen e Namazit. Namazi i xhumasë i ka dy reqate farz, dhe tetë sunnete-muekede, duke u bazuar në hadithin e Pejgamerit a.s. në transmetim të Ibën-Omerit r.a. «Namazi i xhumasë ka dy reqate të plota» nga thëniet e pejgamerit tuaj. Mënyra e faljes së namazit të xhumasë. Kohet e faljes se Namazit. 1. Sabahu (Fexhr) falet në agim, prej kur fillon dallimi mes errësirës së natës dhe dritës së zbehtë të mëngjesit, dhe vazhdon deri para lindjes së diellit. 2. Dreka (Dhuhr) falet pasi që dielli lëviz prej zenitit, deri në atë pozitë kur hija e objektit fiton gjatësinë e objektit. 3. Autor: Jusuf ZIMERI 4. Kohët e namazit (Mevakitu Es-salat) Namazi është ibadet i cili patjetër duhet të kryhet në kohën e tij të cilën e ka caktuar All-llahu sciencesbookreview.com Falja e namazit në kohën e caktuar quhet eda, kurse falja e namazit pas kalimit të kohës quhet kaza. Personi i cili nuk e falë namazin . Dec 25,  · Namazi i drekës pas namazit të xhumasë konsiderohet risi, risi e urrejtur. Nuk është legjimituar me Librin e Allahut, as me sunetin e të Dërguarit të Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem as me sunetin e prijësve të drejtë udhëzuar pas tij. Nisur nga kjo, njeriu duhet të ndalohet nga falja e namazit të drekës pas namazit të.

3 thoughts on “Falja e namazit te drekes skype

Leave a Comment